Käyttäytymiseen liittyvät ongelmat

Vääriin paikkoihin pissaaminen osa 1: syyn selvittäminen

Vääriin paikkoihin virtsaaminen on todennäköisesti yleisin kissojen käyttäytymiseen liittyvä huolenaihe. Ongelma voi olla monisyinen ja haastava ratkoa, etenkin jos tilanne on päässyt jatkumaan pidempään ja kissa on ehtinyt oppia vääränlaisia toimintamalleja. Vääriin paikkoihin virtsaaminen voi johtaa omistajan ja kissan välisen suhteen rikkoutumiseen, kissasta luopumiseen tai jopa eutanasiaan. Sen vuoksi ongelmien ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää tai niiden ilmetessä mahdollisimman pikainen hoito.

Perusasiat kuntoon

Luonnossa kissat tekevät tarpeensa pehmeään maahan, jota on helppo kuopia ja peittää jätökset. Tarpeidentekoon valitaan rauhallinen paikka, jossa kissa saa hoitaa asiansa kenenkään häiritsemättä.

shutterstock_1011078556
Kissat tekevät mieluiten tarpeensa pehmeään, hienojakoiseen materiaaliin, jota on helppo kuopia ja peittää jätökset

Pissaongelmien ennaltaehkäisynä kissalle järjestetään jatkuvasti vapaa pääsy mieluisalle, puhtaalle hiekkalaatikolle ja annetaan sille mahdollisuus tehdä tarpeensa rauhassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hiekkalatikoiden lukumäärän tulisi olla vähintään yksi per kissa plus yksi ylimääräinen. Hiekkalaatikot sijoitetaan eri paikkoihin, mieluiten eri huoneisiin.

Yhden kissan talouksissakin laatikoita on hyvä olla vähintään kaksi sijoitettuna eri paikkoihin. Jotkut kissat ovat hyvin tarkkoja tarpeidentekopaikan siisteydestä eivätkä halua käydä hiekkalaatikolla, jossa on jo jätöksiä. Vierekkäiset laatikot kissa usein käsittää yhdeksi ja samaksi.

Laatikon sijainnin tulee olla rauhallinen ja suojaisa. Sitä ei ole hyvä laittaa kulkuväylälle, ovensuuhun tai muulle hälyiselle paikalle eikä lähelle ruokailupaikkaa tai vesikuppia. Hiekkalaatikon on kuitenkin hyvä olla helposti savutettavissa. Esimerkiksi vanhemmilla kissoilla, joilla on jo ehkä nivelvaivoja, laatikon tulisi sijaita siinä kerroksessa, jossa ne eniten oleskelevat. Monikissatalouksissa on otettava huomioon myös laatikoille johtavat kulkuväylät. Jos hiekkalaatikolle pääsy vaatii kulkua ahtaan käytävän tai portaikon läpi, tai jos kaikki laatikot ovat yhdessä paikassa, voi toinen kissa istua, tuijottaa ja blokata pääsyn sinne. Tällainen tuijotus ja blokkaaminen on hyvin tyypillinen epäsuoran aggression osoitus kissoilla.

Katolliset hiekkalatikot ovat usein omistajien mielestä mukavia, koska ne estävät hiekan leviämistä ympäristöön. Kissojen mielestä ne kuitenkin sattavat olla liian ahtaita ja ahdistavia. Katollisesta laatikosta on vain yksi poistumistie, jolloin toisen kissan, koiran tai lapsen on helppo häiritä laatikolta pois pyrkijää. Katollisessa laatikossa kissa ei myöskään pysty tarkkailemaan ympäristöään ja se joutuu helpommin yllätetyksi.

Hyvä laatikko on riittävän suurikokoinen, jotta kissa mahtuu sinne ongelmitta. Laatikon pituuden tulisi olla vähintään 1,5 x kissan pituus nenästä hännäntyveen. Monet kaupalliset hiekkalaatikot ovat valitettavasti aivan liian pieniä. Laitojen tulisi olla riittävän korkeat, jotta hiekkaa mahtuu kunnon kerros (noin 3-5 cm), mutta etenkin vanhempien kissojen kohdalla on huolehditava siitä, että laatikon laidan yli pääsy on helppoa.

shutterstock_1071823508
Katolliselta hiekkalaatikolta poistuva kissa voi helposti tulla häirityksi

On tutkittu, että useimmat kissat valitsevat mieluiten hienojakoisen, hajustamattoman hiekan. Esimerkiksi hajustamaton, paakkuuntuva mikrohiekka on hyvä valinta. Kannattaa kuitenkin noudattaa kissan yksilöllisiä mieltymyksiä ja aiempia tottumuksia tarpeen mukaan.

Hiekkalaatikosta poistetaan paakut ja kakat vähintään 1-2 kertaa päivässä. Koko laatikko tyhjennetään ja pestään kuumalla vedellä ja neutraalilla (mahdollisimman hajustamatomalla) yleispesuainella kerran viikossa.

Vääriin paikkoihin virtsaamisen syyt

Väärin paikkoihin virtsaamisen syyt voidaa jakaa kolmeen kategoriaan:

  1. Fyysiset sairaudet (esim. idiopaattinen kystiitti, virtsatieinfektio, virtsakivet, lisääntynyttä juomista ja pissaamista aiheuttavat sairaudet, virtsanpidätyskyvyn ongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet)
  2. Ongelmat ympäristössä ja sosiaalisessa ympäristössä
  3. Merkkailu

Fyysiset sairaudet

Muualle kuin hiekkalaatikkoon pissaava kissa tulisi aina ensimmäiseksi viedä eläinlääkäriin fyysisten sairauksien poissulkemiseksi. Yleistutkimuksen lisäksi on syytä tutkia virtsanäyte ja tarvittaessa tehdä rakkopunktiolla otetusta näytteestä bakteeriviljely infektion varalta. Eläinlääkäri arvioi, onko syytä suorittaa myös virtsarakon ultraäänitutkimus, röntgenkuvaus tai muita tutkimuksia.

Idiopaattinen kystiitti tarkoittaa virtsarakon tulehdustilaa, johon ei liity mitään taustalla vaikuttavaa syytä esim. bakteeri-infektiota tai virtsakiviä. Idiopaattiseesta kystiitistä kärsivä kissa pissaa usein ja pieniä määriä kerrallaan, virtsaaminen voi olla kivuliasta ja virtsa veristä. Oireet kestävät tavallisesti noin viikon kerrallaan, oireilua voi olla vain kerran tai se voi uusia. Idiopaattinen kystiitti voi johtaa myös virtsaputken tukoksiin uroskissalla. Sairaus liittyy stressiin, ja siitä kärsivillä kissoilla elimistön stressivaste poikkeaa terveistä kissoista. Nämä kissat ovat tavallista herkempiä stressille ja voivat stressaantua pienimmistäkin asioista, joiden olemassaoloa omistaja ei usein edes ymmärrä.

Idiopaatisen kystiitin hoitoon kuuluu kivun hoito, nesteensaannin lisääminen ja stressin hoito/ympäristötekijöiden optimointi. Virtsarakon limakalvon suojakerrosta korjaavista lääkeaineista ja ravintolisistä saattaa olla apua joillekin potilaille. Mikäli nämä hoitokeinot eivät auta, on mahdollista aloittaa lisäksi ahdistusta lievittävä lääkehoito. Lääkehoidon varjolla ei kuitenkaan tule jättää huolehtimatta muista tukitoimista.

Ympäristöolosuhteet

Kun fyysiset sairaudet on suljettu pois, on oleellista selvittää, onko virtsaaminen tarpeiden tekoa vai merkkailua. Merkatessaan kissa pissaa yleensä hyvin pienen määrän kerrallaan. Merkkauspaikat ovat tavallisesti pystysuoria pintoja kuten ovet, ovenpielet, ikkunaverhot ja sohvankulmat. Merkkaileva kissa virtsaa tavallisesti seisaallan ja hyvin tyypillisesti värisyttää häntäänsä. Naaraskissat voivat joskus merkata myös kyykkyasennossa. Merkkauspissoja kissa ei pyri peittämään.

Mikäli kyse on vielä steriloimattomasta/kastroimattomasta kissasta, leikkaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Jos kyse ei ole merkkaamisesta vaan kissa virtsaa väärään paikkaan tarpeidentekomielessä, se voi johtua hiekkalaatikkon liityvistä syistä tai negatiivisesta tunnetilasta yleensä.

Hiekkalaatikkoon liittyviä syitä

  • Laatikoiden liian vähäinen määrä ja/tai epäoptimaalinen sijainti
  • Hiekkalaatikkoon kohdistuva aversio: kissa on säikähtänyt, toinen kissa tai koira on häirinnyt tai kissaa on sattunut laatikolla
  • Hiekan epämiellyttävä rakenne tai hajusteet
  • Hiekkalaatikko ei ole riittävän siisti
  • Laatikoiden liian pieni koko, katolliset laatikot
  • Oppiminen: kissa on tehnyt tarpeensa jonnekin muualle ja alkanut pitää sitä miellyttävämpänä paikkana
shutterstock_600979541
Useat kaupalliset hiekkalaatikot ovat aikuisille kissoille liian pieniä

Negatiivisen tunnetilan aiheuttama stressi

Negatiivisia tunnetiloja, jotka voivat aiheuttaa stressiä ja vääriin paikkoihin virtsaamista, ovat ahdistus/pelko ja turhauma. Se, kokeeko kissa jonkun tietyn asian stressaavana, kuinka voimakas tunnereaktio on ja miten se ilmenee, riippuu kissan temperamentista, aiemmista kokemuksista ja ympäristötekijöistä. Stressiä aiheuttavia tekijöitä etsittäessä käydään läpi kissan ympäristö (niin kodin seinien sisäpuolella kuin ulkonakin), sosiaalinen ympäristö (toiset kissat, ihmiset ja muut eläimet) sekä kissan elämäntyyli ja hoito.

Yleisiä ympäristöön liittyviä stressinaiheita ovat muun muassa hiekkalaatikoiden ja muiden kissalle tärkeiden resurssien (ruoka, vesi, raapimispaikat, piilopaikat, nukkumispaikat, leikki) liian vähäinen määrä tai väärä sijoittelu (liian lähekkäin toisiaan), turvattomuudentunne ja riittämättömät mahdollisuudet paeta ja piiloutua, muutokset kotiympäristössä (remontit, uudet huonekalut, hajumaailman muutokset), muutokset tai melu ulkona sekä ulkona liikkuvat vieraat kissat. Kissalle olisi oltava aina useita piilopaikkoja tarjolla, joihin se voi vetäytyä halutessaan olla rauhassa. Mieluiten piilopaikkojen tulisi sijaita huomattavasti lattiatasoa korkeammalla.

Sosiaaliseen stressiin voivat johtaa esimerkiksi monikissatalouksissa epäsopuisat kissojen väliset suhteet, uuden kissan tulo perheeseen, kaverikissan menetys, toisen kissan paluu poissaolon (esim. eläinlääkärikäynnin) jälkeen, leikkaamattomien ja leikattujen kissojen yhteiselo (kiimat jne). Epäsopu kissojen välillä voi näyttäytyä suorana aggressiona tai epäsuorasti tuijotteluna, kyräilynä, ja toisen vapaan kulun estämisenä. Jos kissat tuntuvat oleskelevan pääosin eri huoneissa ja väistävän toisiaan jatkuvasti, eivät niiden välit ole aivan kunnossa. Ruoka-aikoina ne saattavat kokoontua keittiöön, koska ravinnonsaanti on elinehto. Joutuminen syömään lähekkäin ei kuitenkaan ole kissalle luontaista käytöstä ja voi huomattavasti pahentaa epäsopua ja lisätä stressiä.

Myös ihmiset voivat olla kissalle stressin lähde, jos kanssakäymisessä ei muisteta kunnioittaa kissaa ja sen toiveita. Uudet perheenjäsenet (esim. vauvan syntymä, vierailijat) tai jonkun perheenjäsenen menetys (esim. nuoren lähtö opiskelemaan) saattavat myös aiheuttaa ahdistusta ja stressiä. Tärkeitä huomioon otettavia stressin lähteitä ovat lisäksi omistajan poissaolo, omistajan epävakaa ja ennakoimaton käytös tai rankaisun käyttäminen kissan opetusmenetelmänä.

Elämäntyyliin ja hoitoon liittyviä ongelmia voivat olla sisäkissan elämän virikkeettömyys, ruokinnnan, hiekkalaatikkojen siivouksen ja turkinhoidon epäsäännöllisyys, ulkoilevilla kissoilla ulospääsyn epäsäännöllisyys, valjaissa ulkoilu omistajajohtoisesti (kissan tahtoa kunnioittamatta) ja tarvittavan terveydenhoidon puute.

Merkkailu

Merkkaileva kissa siis pissaa vain hyvin vähän, yleensä alle 2ml, kerrallaan. Virtsaamistiheys ei noudata kissan tavanomaista tarpeidentekoaikataulua vaan se voi ruikkia hyvinkin tiheästi. Kohteena on yleensä jokin pystypinta, kissa virtsaa seisten ja värisyttää tyypillisesti häntäänsä merkatessaan. Lätäkön peittäminen ei kuulu merkkaamiskäytökseen.

Merkaaminen voi johtua seksuaalikäytöksestä leikkaamattomilla uroksilla ja naarailla tai reagoinnista johonkin uhkaan. Merkkaamalla kissa pyrkii välttämään suoraa fyysistä konfliktia havaitsemansa uhkaavan asian kanssa ja rauhoittamaan itseään. Uhka voi olla jokin kissan ulkona havaitsema asia, esimerkiksi vieraan kisssan näkeminen ikkunasta, jolloin kissa merkkaa sellaisille paikoille, joissa se on uhkan havainnut. Tyypillisiä paikkoja ovat ovet, ovenpielet ja ikkunaverhot. Kissa merkkaa näkyviä paikkoja ja kulkureittien varsia, jolloin sen jättämät hajumerkit ovat parhaiten muiden havaittavissa. Kodin seinien sisäpuolelle kulkeutuvat vieraat esineet ja hajut voivat myös saada kissan merkkaamaan (laukut, reput, kengät, takit).

Seuraavassa videossa on nähtävissä tyypillinen merkkaamiskäytös

Vääriin paikkoihin virtsaaminen on rasittavaa ja turhauttavaa omistajalle, mutta myös ilmaus kissan hyvinvoinnin heikentymisestä. Pidempään jatkuessaan käytös voi ajan kuluessa muuttua alkuperäisestä ja siitä voi tulla itseään vahvistava tapa, jolloin ongelman selvittäminen ja hoito muuttuu haastavammaksi. Sen vuoksi asian selvittelyyn kannattaa tarttua jo varhaisessa vaiheessa, sekä kissan että omistajan parhaaksi.

0 comments on “Vääriin paikkoihin pissaaminen osa 1: syyn selvittäminen

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: